Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu e-lerningowego

 1. Podmiotem świadczącym usługi określone w niniejszym regulaminie jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice, e-mail: biuro@kign.pl, zwany dalej „KIGN”. Regulamin precyzuje zasady korzystania ze szkoleń internetowych organizowanych przez KIGN za pomocą platformy www.e.kign.pl, zwanej dalej „Platformą”. Korzystanie ze szkoleń internetowych organizowanych przez KIGN oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Wszelkie materiały (w tym utwory, prezentacje) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w odpowiednich regulacjach prawnych.

 2. KIGN jest właścicielem szkoleń dostępnych na Platformie, natomiast nie bierze odpowiedzialności za treść materiałów jest to odpowiedzialność twórcy kursów. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim swojego loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy.

 3. KIGN ma prawo zablokowania dostępu do Platformy użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin. Użytkownikom tym nie będą zwracane żadne koszty poniesione na opłacenie dostępu do szkoleń. Szkolenia są odpłatne, dostępne po zaksięgowaniu opłaty za dany kurs na koncie podanym w Formularzu Rejestracyjnym. Opłaty należy uiszczać za pomocą przelewów elektronicznych.

 4. Przed dokonaniem zapłaty, należy zdecydować, czy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT. Późniejsze jej wystawienie nie będzie możliwe.

 5. Obowiązkiem użytkownika jest dopilnowanie, aby ukończyć kurs przed terminem jego wygaśnięcia. Pracownicy Platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie powtórnego zakupienia szkolenia.

 6. Potwierdzeniem odbycia kursu na Platformie w ramach doskonalenia zawodowego, jest dla Państwa zaświadczenie. Zaświadczenie w formie pliku PDF jest wysyłane drogą mailową po zakończeniu kursu (nie wcześniej niż 14 dni od jego aktywacji).

 7. Rachunek będzie przesyłany do Państwa drogą mailową (po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji).

 8. Korzystanie ze szkoleń wymaga zalogowania się (rejestracji).

 9. KIGN nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych przez uczestników szkoleń podczas rejestracji. Zarejestrowany użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

 10. Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez KIGN. Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

 11. Rezygnacja ze szkolenia w przypadku zaksięgowania wpłaty nie jest możliwa.

 12. KIGN zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronie Platformy.

Last modified: Tuesday, 13 January 2015, 7:47 AM