Pomoc - Najważniejsze pytania

4 Wydanie zaświadczenia

Po zakończeniu szkolenia (nie wcześniej niż 14 dni od jego aktywacji), zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu jest przesyłane na Państwa adres mailowy w formie pliku PDF.