Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Program szkolenia:

 • podstawowe pojęcia
 • podstawy prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej
 • zarząd wspólnoty mieszkaniowej, prawa i obowiązki zarządu
 • sposób reprezentacji i podejmowanie decyzji we wspólnocie mieszkaniowej
 • ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości
 • zarządca nieruchomości po 1 stycznia 2014 r.

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Szkolenie ma na celu wykształcenie biegłości w przeszukiwaniu zasobów Internetu na potrzeby zawodowe lub prywatne. W treści szkolenia m.in:

 • jak szukać za pomocą prostych zapytań
 • jak szukać wykorzystując zapytania złożone
 • jak docierać do szukanych treści w konkretnych dokumentach, formatach danych
 • jak odszukiwać w wielu miejscach podobną tematykę do założonej
 • jak przeszukiwać skutecznie w obrębie jednego serwisu internetowego
 • jak szukać za pomocą danych graficznych
 • jak szukać informacji nie wpisując zapytania tekstowego
 • jak odszukiwać dane w mapach elektronicznych
 • jak wyznaczać trasy podróży 

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

 1. Słownik podstawowych pojęć i użytych skrótów
 2. Tabele i mapy taksacyjne
 3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 4. Księgi wieczyste
 5. Kataster nieruchomości
 6. Ewidencje